Online oefenen.

          

 

1. INLEIDING.

Een robot is een leuk ding, maar zonder software ben je er eigenlijk niets mee.  Software is een programma dat ervoor zorgen dat je met een robot ook iets kan doen.  Software wordt geschreven door programmeurs.  Ze gebruiken hiervoor een taal die de robot begrijpt.  Het leuke aan programma’s schrijven is dat je jouw eigen wil kan opdringen aan de robot, je laat de robot die dingen doen die jij zelf bepaalt. 

Programmeren is niet gemakkelijk, maar je kan het wel leren.  Zoals met alles, begin je best eenvoudig.  Er bestaan verschillende soorten robot-talen, maar LEGO Mindstorms  er eentje die je de eerste knepen van het vak leert en die, al bij al, niet zo moeilijk is. 

In de volgende opdrachten leren we jou hoe je een Mindstorms EV3 moet besturen. 

Je kan de mindstorms-ev3 allerlei bewegingen laten uitvoeren.  Alleen begrijpt de mindstorms-ev3 geen gewoon Nederlands, hij kan enkel met de taal Labview overweg.  Maar je zal merken dat dit niet zo moeilijk is.

2. Kleurenbalk.

Groen Actieblokken Besturing motoren, geluiden, beeldscherm ...
Oranje Verloopblokken Structurele functies: tijd, wachten., starten, herhaling ....
Geel Sensorblokken sensoren: Gyro-sensor, ultrasone-sensor, tastsensor...
Rood Gegevensblokken Bewerkingen, variabele, constante ...
Blauw Blokken Geavanceerd Bestandstoegang, Bluetoothverbinding...
Magenta Mijn blokken Als je een bepaald programmasegment in heel wat programma’s gebruikt,
kun je hiervoor een "Mijn blok" aanmaken.

3. Opdrachten

Bewegen

NR. Opdracht Vraag? Opmerking.
01 Rijd 50 cm recht vooruit. Hoeveel rotaties van het wiel? Kies een unieke naam voor het programma.
02 Rijd 50 vooruit, en .. terug achteruit. Kom je terug uit op jouw startplaats? Verander vorig programma.
03 Rijd vooruit, draai een rechte hoek en nog een stukje vooruit. Een wiel draait en een .....? Graden of. rotaties
04 Rijd een vierkant . Welke verloopblok gebruik je? Zijde is 30 cm
05 Rijd een cirkel. Hoeveel keer herhalen? Lengte straal is willekeurig.
06 Beweeg, stop en laat een geluid afspelen Welke actieblok gebruik je? Noot, toon of bestand
07 Beweeg, stop en verander het statuslicht Welke actieblok gebruik je? Oranje, groen of rood
08 Blijf staan . Laat de arm bewegen (op ... en neer) Welke motor gebruik je ? Graden of rotaties
09 Blijf staan. Laat de arm 90° omhoog, stoppen  en weer terug gaan. Op hoeveel graden moet je motor instellen? Laat telkens een geluid afspelen.
10 Willekeurige beweging Welke beweging ? Teken een schema

Sensoren

NR. Opdracht Vraag? Opmerking.
11 Rijd traag vooruit. Wanneer je ergens tegen botst, moet de robot een beetje achteruit rijden. Welke waarde heeft het vermogen tijdens het achteruit rijden. tip: steek een staafje in de tast-sensor om de robot te beschermen.
12 Rijd tot op 15 cm  van een obstakel. Niet botsen.. Welke waarde staat er bij afstand op de sensor? Gebruik de ultra-soon-sensor.
13 Rijd ongeveer 25 cm vooruit. Draai een rechte hoek. Welke waarde heeft de sensor tijdens het draaien? Gebruik de gyro-sensor.
14 Maak daarna een vierkant . Gebruik de "loop" Gebruik de gyro-sensor.
15 Laat de robot stoppen op een zwarte lijn. Welke waarde heeft wit ? En welke waarde heeft zwart? Gebruik de kleur/licht-sensor.
16 Zet de robot met de sensor op een zwarte lijn. Laat de robot rijden. Hij moet de lijn volgen. Welke nieuwe actie gebruik je? Gebruik de kleur/licht-sensor.
17 Willekeurige bewegingen met gebruik van een sensor Welke sensor gebruik je? Teken het schema. 
18 Eigen opdracht uitvoeren Welke opdracht? Teken het schema

4. Groepswerk

Organisator
 • Zorg er voor dat iedereen aan het werk blijft.
 • Jij roept de leerkracht.
 • Jij verdeelt de taken.
Materiaalmeester
 • Alleen jij mag van de plaats lopen om iets te halen.
 • Jij draagt zorg voor de robot ( op de plaats zetten, kabels, opladen..)
 • Jij plaatst obstakels en ... ruimt ze ook op.
 • Alles telkens ook opruimen.
Planner(s)
 • Julie programmeren de robot aan de computer.
 • Zorg ervoor dat je de tijd eerlijk verdeelt.
 • Denk na, overleg...
 • Sla de programmaatjes op onder een zinvolle naam.
 • Houdt het doel van de opdracht in het oog.
Verslaggever
 • Jij houdt het logboek bij.
 • Jij vult het volgblad in en laat het aan een leerkracht zien.
 • Teken ook schema's en situaties.
 • Eventueel kan je soms foto's /films maken.
Bemiddelaar
 • Jij moedigt de groepsleden aan (complimentjes geven..)
 • Jij zorgt ervoor dat er samengewerkt wordt.
 • Jij helpt waar het nodig is.

5.Documenten

Rollenblad

Opdrachten

Groepswerk

Nederlandstalige handleiding

2017 Hydro Dynamics Missies

6. Instructies.

Meer dan 400 punten

Bouwinstructies- titels - 

OVERZICHT BOUWSTENEN HYDRO DYNAMICS CHALLENGE pdf-icon
OVERZICHT MODELLEN   pdf-icon
OVERZICHT PAKKEN   pdf-icon
zak 1   pdf-icon
zak 2   pdf-icon
zak 3   pdf-icon
zak 4   pdf-icon
zak 5   pdf-icon
zak 6   pdf-icon
zak 7   pdf-icon
zak 8   pdf-icon
zak 9   pdf-icon
zak 10   pdf-icon
EOP   pdf-icon
12   pdf-icon
13   pdf-icon
14   pdf-icon
15   pdf-icon

7. Foto's.

1 2014 De groepen viewer html

 

7.Verantwoording

 • Labview is een programmeertaal, waarmee kinderen kennis maken met de wereld van het programmeren.
 • Labview is ook uitstekend geschikt om experimenteel aan meetkunde te doen.
 • Met Labview  leert men probleemoplossend te denken, volharden, overleggen
 • Automatisering en robotica zal straks tot de leef-en werkomgeving van de kinderen behoren.

Eindtermen ICT:

 • Eindterm 1: hebben een positieve houding tegenover ICT en zijn bereid ICT te gebruiken om hen te ondersteunen bij het leren.

 • Eindterm 4: kunnen zelfstandig leren in een door ICT ondersteunde leeromgeving.

 • Eindterm 5: kunnen ICT gebruiken om eigen ideeën creatief vorm te geven.

Meer info:

Nederlandse handleiding

mindstorms EV3 ( nl)

vijfde leerjaar   zesde leerjaar