7. Structuur van 5, van 10, van 15 en van 20. (2)

Kort antwoord-oefening.

Reken uit. Vul het juiste antwoord in.