106. B&H. : Hoofdrekenen tot op 0,001.

Invul-oefening

Vul het juiste antwoord in.
Maak een tabel op een kladje .
Schrijf er altijd eerst de getallen in .
VOORBEELD.
TEthd
50206
42161


Een gouden raad van meester M...