15 Bruto = tarra en netto(1)

Kort antwoord-oefening.

Duid telkens de juiste zinnen aan
of geef een kort antwoord. .