50. De vier hoofdbewerkingen tot 10 000. (1)

Gatenvuloefening

Vul de gaten in.
Druk dan op "Antwoord controleren" om jouw antwoorden te controleren.

Kijk goed en los op .
7000 + 3000 =
2300 + 500 =
4000 + 750 =
8400 + 700 =
10 000 - 6000 =
8500 - 200 =
3520 - 40 =
6300 - 800 =
3 X 2000 =
10 X 700 =
4 X 700 =
7 X 403 =
8000 : 4 =
2400 : 8 =
10 000 : 10 =
5050 : 5 =


Kijk goed en los op. Je mag tussenuitkomsten noteren. .
11 X 400 =
9600 : 4 =
3500 + 2400 + 500 =
4900 - 700 - 2200=
+ 20 = 370
- 30 = 6020

Reken uit . Controleer met de omgekeerde bewerking .
1400 - 800 = want + =
800 X 7 = want : =

Dat was het dan weer.
Klik nu op < controleer antwoord > .