60 B&H: Vermenigvuldigen en delen tot 100 000 (1)

Gatenvuloefening

Vul de juiste oplossingen in.

Vul de gaten in.
Druk dan op "Antwoord controleren" om uw antwoorden te controleren.
U kunt ook op de "[?]"-knop drukken om een aanwijzing te krijgen.
Let wel: u verliest punten, wanneer u hints of aanwijzingen vraagt!
6 X 3 =
6 X 30 =
6 X 300 =
6 X 3000 =

90 : 3 =
900 : 3 =
9000 : 3 =
90 000 : 3 =

70 X 4 =
700 X 4 =
7000 X 4 =
700 X 40 =

240 : 4 =
2400 : 4 =
24 000 : 4 =
24 240 : 4 =

2 X 26 000 =
3500 X 4 =
75 000 : 5 =
7200 : 6 =

Het product van 8 en 400 is .
Het quotiënt van 3500 en 5 is .
30 keer 200 is .
Een zesde van 24 000 is .