66. Hoofdrekenen: Optellen en aftrekken tot op 0,1 (1)

Gatenvuloefening

Vul de gaten in.
Druk dan op "Antwoord controleren" om uw antwoorden te controleren.
Gebruik de "Hints"-knop om een extra letter te krijgen.
Let wel: u verliest punten, wanneer u hints of aanwijzingen vraagt!
Je mag de tabel tekenen of tussenstappen noteren op een kladje.
vierTiende.GIF
0,4 + 0,4 is
AnderHalf.GIF
0,5 + 0,5 + 0,5 =
0,2 + 0,5 =
0,6 + 0,4 =
1 + 0,8 =
1,3 + 0,5 =
1,2 + 1,6 =
0,7 + 0,6 =
1,8 + 0,3 =
1,5 + 1,5 =
6 - 3,2 =
1,9 - 0,6 =
1 - 0,2 =
0,7 - 0,4 =
1,3 - 0,9 =
2,4 - 0,8 =
2 - 1,3 =
1,8 - 1,4 =