83. B&H: Percent nemen van een getal. (1)

Gatenvuloefening

Vul de gaten in.
Druk dan op "Antwoord controleren" om uw antwoorden te controleren.

Gebruik de "Hints"-knop om een extra letter te krijgen.
Let wel: u verliest punten, wanneer u hints of aanwijzingen vraagt!
Percent nemen van een natuurlijk getal en van een kommagetal.

1% van 200 =
5% van 200 =
8% van 200 =
15% van 200 =
100% van 200 =

10% van 200 =
20% van 500 =
25% van 800 =
50% van 2 =
10% van 40 =
50% van 12 =
50% van 3 =
10% van 4 =
25% van 0,8 =
10% van 15 =
50% van 1,2 =
10% van 56 =