94. B&H.: Delen door 10 - 100 - 1000 - 10 000 - 5 - 50 - 25 .(2)

Gatenvuloefening

Vul de gaten in.
Druk dan op "Antwoord controleren" om uw antwoorden te controleren.

Gebruik de "Hints"-knop om een extra cijfer te krijgen.
Let wel: u verliest punten, wanneer u hints of aanwijzingen vraagt!
Los op .
gedeeld door:55025100
14
4,2
20,6
541,5

één duizendste van 35 is
36 gedeeld door 25 is
één honderste van 14,2 =
8500 keer één duizendste is
Het quotiënt van 315 en 50 is
.
Klaar is Kees!
Klik nu op < Controleer antwoord > .
Vergeet niet jouw fouten te verbeteren .