98. Get: Negatieve getallen / Romeinse cijfers.(1)

Gatenvuloefening

Vul de gaten in.
Druk dan op "Antwoord controleren" om jouw antwoorden te controleren.

Gebruik de "Hints"-knop om een extra cijfer te krijgen.
Let wel: je verliest punten, wanneer je hints of aanwijzingen vraagt!
Vergelijk de getallen. Gebruik < of > .
7 0 -5 0 8 -8-3 -7

Orden de getallen van weinig naar veel .
-2062-6=>

< < < <
Zet om van het Romeins talstelsel naar ons tientallig talstelsel.
lll => V => Vlll =>
X => Xll => XVl =>
XX => XXlV => XXlX =>
XXXl => XXXV => XXXVll =>
XL => XLll => L =>
LV => LX = LXV =>

Alea iacta est: (De teerling is geworpen).
Klik op < controleer antwoord >.
Ook verbeteren!