98. Get: Negatieve getallen / Romeinse cijfers.(2)

Gatenvuloefening

Vul de gaten in.
Druk dan op "Antwoord controleren" om jouw antwoorden te controleren.

Gebruik de "Hints"-knop om een extra cijfer te krijgen.
Let wel: je verliest punten, wanneer je hints of aanwijzingen vraagt!
Lees en los op.
Lukas had gisteren nog €136 op zijn bankrekening.
Vandaag doet hij een betaling en daardoor staat zijn rekening in het rood (minder dan nul).
Hij heeft nu een negatief saldo van €-27.
Lukas heeft dus € betaald.
Vergelijk de getallen. Gebruik < of > .
17 10 -52 0 38 -38-23 -27

.
Orden de getallen van weinig naar veel .
-1207622-86

=> < < < <
.
Zet om van het Romeins talstelsel naar ons tientallig talstelsel.
XVll => XXVlll => XXXlV =>
XLlll => XLVll => LXlX =>
LXXXV => XCll => XCVlll =>
CXXV => CLX => CXClll =>
CCLXXV => CCCLXX => CDXV =>
DCLXV => MDC = MMX =>


Alea iacta est (De teerling is geworpen).
Klik op < controleer antwoord >.
Ook verbeteren!