32. Toepassingen: Problemen leren oplossen(1)

Kort antwoord-oefening.

Lees en los juist op.
Controleer het antwoord.
Verbeter indien nodig.