128. M&MR: Inhoud en volume / Soortelijk gewicht(2).

Los op

Reken uit op een kladje .
Vul de juiste uitkomst in .
Controleer en verbeter (eventueel).