DIGITAAK GAAT DEFINITIEF OFFLINE VANAF VRIJDAG 22 OKTOBER 2021

          

Start
Kleuters
Eerste leerjaar
Tweede leerjaar
Derde leerjaar
Vierde leerjaar
Vijfde leerjaar
Zesde leerjaar
Taken zonder papieren.
Woord en beeld
Allerlei

 Online Oefenen.  webmeester

Welkom op de oefenstek voor de leerlingen van  basisscholen . Veel succes ...

Nieuw : Scratch - Mindstorms - DPB- AVI-lezen Digitale prentenboeken- WebQuiz.

    
Op weg naar de wijsheid is de eerste stap stilte; de tweede luisteren; de derde onthouden; de vierde oefenen; de vijfde onderwijzen aan anderen. Solomon Ibn Gabirol 1021 - +1058

Rekenraadsel

Verdeel 110 in twee delen, zodat het ene getal 150 procent van het zal ander worden.

Wat zijn de 2  getallen? mail naar webmaster

 

Schoenen bij de vleet...
Freya houdt van schoenen en heeft er redelijk wat. De helft van haar schoenen zijn
zwart. een derde is bruin en een tiende is wit. De overige zes paar schoenen zijn rood. Hoeveel paar schoenen heeft Freya?

Goede oplossing sturen naar de webmeester

Acht 8ten

Hoe kun je acht 8ten bij elkaar optellen  en zo het getal 1000 krijgen ?
Oplossing acht 8ten

Tunneltruck

Een chauffeur komt na een lange rit aan bij een tunnel waar hij met geen mogelijkheid doorheen kan zonder zijn truck kapot te rijden. De tunnel is namelijk 3 meter hoog, terwijl de vrachtwagen 3,01 meter hoog is. De vrachtwagenchauffeur wil toch door de tunnel heen, omdat hij anders een uur moet omrijden. Opeens komt hij op een geweldig idee, hij voert het meteen uit en tien minuten later rijdt hij in dezelfde onbeschadigde truck aan de andere kant van de tunnel. Wat heeft de vrachtwagenchauffeur gedaan?

Oplossing Tunneltruck

Twee touwen
 

Je bezit twee touwen van ongelijke lengte. Elk touw doet er exact 1 uur over om volledig op te branden. De touwen zijn niet uniform (het touw kan in het midden  dikker of dunner zijn dan op de uiteinden), de helft van touw opbranden duurt dus niet noodzakelijk 30 minuten.

Als je over veel lucifers beschikt om de touw aan te steken, hoe kan je dan exact 45 minuten bekomen?
oplossing touwen

Verbind 9 bolletjes

Verbind door 4 rechte lijnen te trekken de onderstaande bolletjes.

Deze lijn mag echter niet onderbroken zijn: de punt van je pen mag het papier niet verlaten.

 

Oplossingen op een kladje afgeven aan de leerkracht ICT.

Een speciaal huis.

Een man staat voor zijn huis.
Als hij er ййn keer omheen loopt doet hij hier 30 seconden over.
Zijn huis is rond en heeft ,behalve bij de ingang, geen hoeken. Het heeft ook geen vensters.
Om binnen te komen moet hij op zijn knieлn naar binnen kruipen... Hoezo ?

oplossing  

Eentje om op te warmen:

Arme mensen hebben het.
Rijke mensen hebben het nodig.
En als je het eet, ga je dood.

Wat is het? 

Oplossing.
 

Eieren leggen

Anderhalve kip legt in anderhalve dag anderhalf ei.
Hoeveel dagen heeft 1 kip dan nodig om 24 eieren te leggen?  

Oplossing

Eieren koken

Je moet een ei exact 9 minuten laten koken. Hiervoor heb je 2 zandlopers ter beschikking.
Eentje dat er 4 minuten over doet om leeg te lopen en eentje dat er 7 minuten over doet.

Hoe ga je te werk met de zandlopers om perfect te weten wanneer het ei 9 minuten heeft gekookt?
 Het ei moet ook effectief in 9 minuten tijd gekookt zijn:
hier spelen geen truckjes mee (zoals bvb het ei enkele minuten uit het water halen of zo).

Oplossing

Broer en zus

Karel en Ingrid zijn broer en zus.
Karel heeft meer broertjes dan zusjes,om precies te zijn, 1 meer.
Ingrid heeft ook meer broertjes dan zusjes, hoeveel meer?

Oplossing

Olympische Spelen.

Geef twee sporttakken van de Olympische Spelen, waarin de deelnemers de finish achterwaarts bereiken.

Oplossing

Molensteen in 4 stukken

Een molenaar had een molensteen van exact 40 kg.
Hij beschikte ook over een balans.
In de linkerschaal van de balans legde hij zijn molensteen.
In andere schaal kon hij aldus zakken graan wegen van exact 40 kg.

Op een dag liet hij zijn molensteen vallen. Hij viel in 4 brokstukken.
Nu kan hij zakken graan vullen van 1 kg, of van 2 kg, of 3 Kg, tot en met 40 kg exact.

Hoeveel weegt ieder stuk van de molensteen?

Oplossing

Wie is de man op het schilderij?

Een man kijkt naar een schilderij waarop een man staat afgebeeld,
 en zegt: "Ik heb geen broers en zussen, maar de vader van deze man is mijn vaders zoon."

Wie staat er op het schilderij?

Oplossing

Een wiel vervangen

Karel is een wiel van zijn auto aan het verwisselen.
Hij wil het reservewiel eraan zetten en door zijn onhandigheid rollen alle vier de wielmoeren in een put.
Hij kan er niet meer bij.
Karel besluit naar de dichtstbijzijnde garage te rijden om nieuwe moeren te kopen.
Maar hoe kan hij daar nu heen rijden?
Na enig denken vindt hij de oplossing om bij de garage te geraken met zijn eigen wagen.

Hoe heeft Karel het probleem opgelost?

oplossing

De rover die niet kon rekenen.

Een stad uit de middeleeuwen werd lang geplaagd door rovers en overvallers. De landheer besluit om schildwachten aan alle poorten van zijn stad te plaatsen. Als iemand de stad binnen wil komen moet hij antwoorden op de vraag die schildwacht hem stelt. Een rover wil in een stad gaan stelen, maar daarvoor moet hij eerst voorbij de schildwacht aan de poort. Aangezien hij weet dat hij niet zomaar naar binnen kan, besluit hij zich te verstoppen onder de brug over de slotgracht.

Een eerste handelaar komt aan bij de schildwacht. De schildwacht zegt "12", de handelaar antwoordt met "6" en hij mag de stad binnen.

Even later komt er nog een handelaar aan, de schildwacht zegt "8", de handelaar antwoordt "4" en hij mag ook binnen.

De rover denkt nu door te hebben hoe hij binnen kan geraken. Aan de schildwacht vraagt hij of hij doormag, de schildwacht zegt: "10". De rover antwoord met grote zekerheid "5", waarop de schildwacht antwoordt: "sorry u mag niet door!"

Wat was wel het juiste antwoord?
oplossing 

Doe de som kloppen.


Doe onderstaande som kloppen door 1 streepje toe te voegen.
Er mogen geen andere streepjes verplaatst of weggedaan worden.

Wie weet het antwoord? mail! 
oplossing 

100 euro voor 100 dieren

Een man komt met zijn vrachtwagen terug van de markt.
Hij heeft precies 100 dieren gekocht, en daar exact 100 euro voor betaald.
Hij heeft van de volgende 3 diersoorten telkens minstens 1 exemplaar gekocht:
- cavia (0,5 euro/stuk)
- parkiet (3 euro/stuk)
- kat (10 euro/stuk)

Hoeveel stuks hij van elke diersoort gekocht?
oplossing:  Ђ100 voor 100 dieren

Wie weet het antwoord? mail!  

Arme vlieg tussen 2 treinen

Twee treinen bevinden zich op 80 km van elkaar. Ze rijden naar elkaar toe op hetzelfde spoor.
De ene trein rijdt aan 30 km/uur, de andere aan 50 km/uur.
Een vlieg vliegt op het moment dit moment heen en terug te vliegen tussen de 2 treinen, aan een constante snelheid van 40 km/uur. Ze blijft dit doen tot de treinen botsen, en zijzelf verpletterd wordt.

Hoeveel km heeft de vlieg gevlogen op het moment van de botsing?

Oplossing: arme vlieg.

Zakgeld.
 

Vader verdeelt zakgeld over zijn 3 zonen, Jan (11 jaar), Pier (8 jaar) en Tjores (6) jaar.
Vader zegt: "Jan, omdat jij de oudste bent, krijg je minstens 1/2 van het zakgeld. Pier, jij bent de 2de, en jij krijgt minstens 1/3. Tjores, jij krijgt minstens 1/9 van het geld."
Er is in totaal 17 euro zakgeld te verdelen.

Hoeveel krijgt iedereen?

Oplossing zakgeldl???

WOL.
 

Welk dier bestaat voor 75% of 3/4 uit wol?

Wie weet het antwoord? mail!  

  Oplossing Wol???

40 liter water.
 

Je zit naast een rivier en je wil precies 40 liter water. 

Je hebt 2 emmers: ййn van 50 liter en ййn van 30 liter. 

Hoe kan je precies 40 liter water bekomen met deze 2 emmers?

Wie weet het antwoord? mail!   

 Oplossing water??

       

 

Opmerkingen:
webmeester


 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Oplossingen

Oplossing acht 8ten

 

Oplossingen

Oplossing Tunneltruck

De chauffeur heeft uit alle banden een beetje lucht laten lopen.

Oplossingen

Oplossing Touwen

Steek het eerste touw aan beide zijden en het andere aan een kant aan. Het eerste touw zal na een half uur opgebrand zijn. Steek dan ook de andere kant van het 2de touw aan. Nu zal het 2de touw precies nog 15 min. branden. Dat maakt dus 45 minuten.  

 

Oplossing: raar huis:

Hij  woont in een iglo.

Naar boven

Oplossing: eentje om op te warmen

NiBovenets ...

Oplossing: Eieren leggen

36 dagen

Het is niet zo dat 1 kip 1 ei in 1 dag legt (alles gedeeld door 1,5).
1 kip legt slechts 1 ei in anderhalve dag (de tijd mogen we niet delen). 24 x 1,5 = 36
 

Э

Oplossing: een ei koken.

Je gaat als volgt te werk:
Draai beide zandlopers om. Na dat de eerste zandloper leeg is (na 4 minuten dus), draai je die weer om. Je wacht tot de tweede zandloper leeg is (na 7 minuten), je draait deze dan om.
Nog een minuut later is de eerste zandloper terug leeg (na 8 minuten dus). op dat moment draai je de zandloper van 7 minuten terug om. Deze heeft dan alweer 1 minuut gelopen en zal dus als je hem omdraait nog 1 minuut lopen. Als hij stopt met lopen zijn de 9 minuten gepasseerd.  4+4+1=9
 

Э

Oplossing Broer en zus

3 meer.
Als Karel X broers heeft, dan heeft Karel X-1 zussen. Dat is gegeven.
Nu heeft Ingrid 1 broer meer dan Karel (Karel is de extra broer), en 1 zus minder (zijzelf valt af als zus).
Dus: Ingrid heeft X+1 broers en x-2 zussen. Dat geeft 3 broers meer dan dat ze zussen heeft.

Voorbeeld: Stel dat ze met 4 zijn:
- Karel
- Ingrid
- Jos
- Piet
Karel heeft dan 2 broers en 1 zus. Ingrid heeft 3 broers en 0 zussen.
 

Э

Oplossing O.S.

Rugslag (zwemmen) en roeien.  

 

Oplossing Molensteen

De stukken wegen respectievelijk 1, 3, 9 en 27 kg.  

Naar boven

 

Oplossing:Schilderij

De zoon van de man staat op het schilderij.

De frase "is mijn vaders zoon" kan je vervangen door "ben ik", aangezien de man die vertelt geen broers of zussen heeft.

Dus zegt hij: "De vader van deze man ben ik."
 

Oplossing: een wiel vervangen.

Hij draait van elk van de andere wielen ййn moer af en zette die op het reservewiel.

 

Oplossing

Het antwoord is 4.  Immers, het aantal letters van 12 is 6 en het aantal letters van 8 is 4.  

 

Oplossing

 

40 liter water : 2 mogelijkheden:

  • Je vult eerst de emmer van 30 liter en giet die in de andere emmer. Vervolgens vul je de emmer van 30 liter terug op en giet dit bij de inhoud van de 50 liter emmer tot die vol is (er zit nu nog 10 liter in de kleinste emmer). Giet de emmer van 50 liter nu leeg en vul hem met de inhoud van de andere emmer: 10 liter. Vul dan de kleine emmer weer op, en giet de inhoud (30 liter) bij de 10 liter die al in de grote emmer zaten.  Je hebt nu 40 liter water.
  • Vul beide emmers volledig met water. Kantel nu beide emmers tot het wateroppervlak in beide emmers net aan de bodem komt. Er zit dan precies de helft van de totale inhoud water in de emmers. Dus 25 + 15 = 40 liter.

Wol.

  •     Een Wolf bestaat voor 3/4 uit wol. Drie van de vier letters zijn W O L

Zakgeld

  • Jan krijgt 9 euro, Pier krijgt 6 euro, en Tjores krijgt 2 euro.  

Arme vlieg

40 km

De treinen komen naar elkaar toe aan een snelheid van 30+50=80 km/uur.
Na een uur botsen ze dus.
De vlieg vliegt aan 40 km/uur, en legt dus precies 40 km af in dat uur.
 

94 kavia's, 1 parkiet en 5 katten:
- 94 + 1 + 5 = 100
- 94*0.5 + 1*3 + 5*10 = 100