Online oefenen.

          

Start

• Kleuters • Eerste leerjaar • Tweede leerjaar • Derde leerjaar • Vierde leerjaar • Vijfde leerjaar • Zesde leerjaar • Taken zonder papieren. • Woord en beeld • Allerlei •

Taken zonder papieren.

KleuterklasEerste TweedeDerdeVierdeVijfdeZesde

Leerrijke oefeningen en werkjes maken zonder papier . Dus enkel aan de computer .

Je vult de werkjes in en onmiddellijk  krijg je jouw resultaat .

Schrijf dit resultaat op op de computerpas ... , of  mail ze naar de klasleerkracht .


 

Site logo

 

    
Oefenstof

rekenweb

DIGITIPS

    

 

Veel succes !

I.C.T.-eindterm 3: De leerlingen kunnen zelfstandig oefenen in een door I.C.T. ondersteunde leeromgeving.      

Vooraf te downloaden